Rioolinspectie is een essentieel onderdeel van de werkzaamheden van Weijers Riooltechniek. Ook voor dit doeleinde beschikken we over de modernste technieken, waarmee we zowel reguliere- als opleveringsinspectie uitvoeren. Met onze op afstand bestuurbare camera’s kunnen we de conditie van buizen perfect controleren. De beelden die we maken worden bovengronds opgenomen en beoordeeld volgens de geldende NEN-normeringen. Naast het vastleggen van de conditie van de buizen, kan de camera ook een hellingshoekmeting uitvoeren, waarmee de diepteligging van het riool bepaald kan worden. De inspectiegegevens en het gemaakte beeldmateriaal worden opgeslagen op DVD. Aan de hand van de meegeleverde viewer kunt u de beelden directie via uw eigen computer raadplegen. Indien gewenst kan de inspectierapportage tevens worden uitgebreid met een technisch advies in de vorm van een maatregelenplan.

Meer weten?
Neem gerust vrijblijvend contact met ons op via 024 – 675 11 52 of info@weijersriooltechniek.nl

Rioolinspectie